Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

sunrise

October 18 2016

sunrise
sunrise
sunrise

October 17 2016

sunrise
6784 cff7 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
sunrise
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
sunrise
Wszyscy mamy tę jedną osobę, do której będziemy zawsze żywić uczucia, bez względu na wszystko. Wystarczy jedno spojrzenie i zabiera nas ono znów do tamtych wspomnień. 
Reposted fromlittlefool littlefool viatoniewszystko toniewszystko
sunrise
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
sunrise
4916 8e47
sunrise

October 16 2016

sunrise
1874 a585
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa vialexxie lexxie
sunrise
4929 99d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
sunrise
0656 0e86
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
sunrise
5270 d24f 500
Reposted fromrol rol viashitty-love shitty-love
sunrise
1434 1d42 500
m. szczygieł / zrób sobie raj
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
sunrise
9610 67dc
Reposted fromtooskaa tooskaa vialexxie lexxie
sunrise
6847 73d8
Reposted fromharmony harmony vialexxie lexxie
sunrise
1767 01fe
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie

October 15 2016

sunrise
Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (24.02.1964 r.)
Reposted fromtwice twice viatasteofmartini tasteofmartini
sunrise
6844 ffc0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl