Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

sunrise
5223 2804 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaluna laluna
sunrise
sunrise
sunrise
3694 1a89 500
proste nienachalne pytania.
Reposted fromrol rol viatoniewszystko toniewszystko
sunrise
Reposted fromu-dit u-dit viatoniewszystko toniewszystko
sunrise
0955 d025
Reposted fromCalcarea Calcarea viazapachsiana zapachsiana
sunrise
Przede mną zakochani, za mną zakochani. Z moim zdrowiem psychicznym też nie jest do końca dobrze.
— Gustaw Padruski - "Błędy młodości"
sunrise
4185 b75f
sunrise
7713 16ed
Reposted fromscorpix scorpix vialaluna laluna
sunrise
3940 dca4 500
Reposted frommrautyna mrautyna viatoniewszystko toniewszystko
sunrise
1485 81a7
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialexxie lexxie
sunrise
sunrise
9247 edff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sunrise
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vialaluna laluna
sunrise
Oczywiście, że rzucając kogoś kłamiemy. Żeby poczuć się lepiej. I to dopiero zabawne: żeby chronić tą drugą osobę przed nieprzyjemną prawdą. Mówisz komuś, że go/jej nie kochasz, raniąc go tak, że bardziej się nie da, a nie chcesz podać prawdziwej przyczyny rozstania, bo obawiasz się, że możesz skrzywdzić tą osobę! Czy może być coś bardziej durnego? Wyrywasz tej osobie serce, a troszczysz się, żeby przypadkiem nie złamała paznokcia.
— Pokolenie ikea, zawsze trafnie
Reposted fromlittlefool littlefool viatoniewszystko toniewszystko
sunrise
archatlas

Johannes Hulsch

A small sampling of the stunning images captured by Johannes Hulsch,  a landscape and travel photographer based in Germany.

sunrise
sunrise
6513 0e09 500
sunrise
sunrise
3671 c38a
Reposted fromscorpix scorpix viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl