Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016

sunrise
grafika fashion, jeans, and outfit
Reposted fromweightless weightless viakyte kyte
sunrise
sunrise
5961 cf47 500
zupa jak zawsze celnie...
Reposted fromgos123 gos123 viawelocyped welocyped
sunrise
6176 834e
sunrise
Związki nigdy nie dostarczają nam wszystkiego. dostarczają niektórych rzeczy. Masz pełną listę rzeczy, których oczekujesz od drugiej osoby - zgrania seksualnego, powiedzmy, albo dobrej rozmowy, albo wsparcia finansowego, albo odpowiedniego poziomu intelektualnego, albo miłego usposobienia, albo lojalności - i wolno ci wybrać trzy z tych rzeczy. Trzy i koniec. Może cztery, jeżeli masz szczęście. Tylko w kinie znajduje się partnera, który oferuje pełny zestaw. W realnym świecie musisz się zdecydować, z którymi trzema wartościami chcesz spędzić resztę życia, a potem poszukać tych wartości w drugiej osobie. Na tym polega życie. Nie widzisz że to pułapka? Jeżeli będziesz się upierała znaleźć wszystko, skończysz z niczym.
— Hanya Yanagihara - "Małe życie" (więc kończę z niczym)
Reposted fromvaka vaka
sunrise
Wszystkie najstraszniejsze "gdyby" dotyczą ludzi. Wszystkie dobre też.
— Hanya Yanagihara – Małe życie
Reposted fromvaka vaka
sunrise
sunrise
sunrise
sunrise
Reposted fromshakeme shakeme viatasteofmartini tasteofmartini
sunrise
sunrise
3575 fb35
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatasteofmartini tasteofmartini
sunrise
sunrise
8424 4d46
Reposted frommiejmniej miejmniej viatasteofmartini tasteofmartini
sunrise
grafika stranger things, funny, and quote
sunrise
sunrise
Reposted fromposzum poszum viatasteofmartini tasteofmartini
sunrise
3192 6ba5 500
Reposted fromposzum poszum viatasteofmartini tasteofmartini
sunrise
Reposted fromposzum poszum viatasteofmartini tasteofmartini
sunrise
8219 b103
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl